Raad van Europa

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Raad van Europa  (English)

Vanaf januari 2004 tot eind 2007 was  ik  lid van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa.  De Raad van Europa is een van de instellingen die na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) zijn opgericht om ertoe bij te dragen dat zoín desastreus conflict nooit meer zou voorkomen. Voortaan moesten internationale kwesties door middel van overleg in plaats van geweld worden opgelost. Op 5 mei 1949 werd in Londen door tien Europese landen, waaronder Nederland, de Raad van Europa opgericht. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 is de Raad van Europa uitgebreid met de jonge democratieŽn  uit Midden- en Oost-Europa.

De Raad van Europa houdt zich met veel verschillende onderwerpen bezig. Democratie, mensenrechten en rechtstaat zijn het belangrijkst, maar ook op andere terreinen is de Raad actief. Door het lidmaatschap van praktisch alle Europese landen (46) is de Raad een nuttig platform voor breed Europees overleg. Op dit moment is alleen Wit-Rusland geen lid vanwege de slechte staat van dienst van dit land op het vlak van de mensenrechten, de democratie en de rechtstaat.

Nederland heeft 7 leden en 7 plaatsvervangende leden in de parlementaire assemblee. Een plaatsvervangend lidmaatschap van de Raad van Europa betekent dat men in de plenaire vergadering geen stemrecht heeft als de leden aanwezig zijn. In de praktijk is er altijd wel een lid afwezig. Verder doen plaatsvervangende leden gewoon meen met al het parlementaire werk: debatteren, commissies, rapporten schrijven enz.

De Raad van Europa komt plenair 4 keer per jaar gedurende vijf dagen in Straatsburg bijeen. De commissies vergaderen buiten de plenaire vergadering regelmatig in Parijs of in ťťn van de lidstaten van de Raad van Europa.

Ik was lid van de volgende commissies

* Migratie, vluchtelingen en demografie

* Gelijke rechten voor mannen en vrouwen

* Monitoring lidstaten op de naleving van de verdragen en de verplichtingen van de Raad van Europa

* Milieu, landbouw en regionale en lokale zaken

 

Bijdragen aan debatten

Ik heb bijdragen geleverd aan de o.a. volgende debatten. Deze debatten worden gehouden over rapporten die door een lid van de Raad van Europa zijn geschreven. Mijn bijdragen zijn in het Engels, ťťn van de twee standaard-talen in de Raad van Europa. (De andere is het Frans.) De spreektijd is vier minuten.

* Monitoring report on Monaco (28 June 2007)

* Refugees and displaced persons in former Yougoslavia (27 June 2007)

* Feminising of poverty (26 June 2007)

* Elections in Armania (25 June 2007)

* Monitoring report on Azerbaijan (19 April 2007)

* Monitoring report on Albania ((25 January 2007)

* HIV/AIDS (25 January 2007)

* Monitoring report on Armenia (23 January 2007)

* Irregular migrants (27 juni 2006)

* Refugees and displaced persons in Armenia, Azerbaijan and Gerria (14 April 2006)

* Irregular migrants (27 juni 2006)

* Refugees and displaced persons in Armenia, Azerbaijan and Gerria (14 April 2006)

* Refugees and displaced persons in Armenia, Azerbaijan and Georgia (14 april 2006)

* Dutch asylum policy (26 januari 2006) 

* Credentials Azerbaijan (25 januari 2006)

* Bird Flu (6 oktober 2005)

* Women and religion (4 oktober 2005)

* Co-development & migration (3 oktober 2005)

* The dissapearance and murder of a great number of women and girls in Mexico (21 juni 2005)

* Discrimination against women  (27 april 2005)

* Energy systems and the environmentí (26 april 2005)

* Golbal warming: beyond Kyoto (7 oktober 2004)

* Women's participation in elections (5 oktober 2004)

* The situation in Iraq (24 juni 2004)

* Conflictprevention and the role of women  (23 juni 2004)

 

Moties

Als lid van de Parlementaire Assemblee kun je een motie indienen. Deze komt niet in stemming, maar leidt -als het onderwerp valt onder de werkzaamheden van de Raad van Europa- tot een rapport dat wordt geschreven door een lid van een commissie, waaronder het onderwerp van de motie onder valt. Dit rapport wordt vervolgens door de Parlementaire Assemblee, tezamen met een aanbeveling (voor het Comitť van Ministers) of een resolutie, bediscussieerd en komt vervolgens in stemming.

Ik sta als eerste ondertekenaar onder de volgende moties:

* de relatie tussen staat, religie en individuen

* de spanning tussen monarchie en democratie

* Date rape drugs

 

Rapporten

Als rapporteur van de Raad van Europa heb ik aan de volgende rapporten gewerkt:

* Elections in Armenia - 2007

* Missing persons in the Southern Caucasus - 2007

* Monitoring report on Albania - 2007

* Elections in Azerbaijan - 2006

* Elections in Azerbaijan - 2005

* Protection of European deltas -2005

 

Reisimpressies

In september 2006 bezocht ik Nagorno Karabakh en AbchaziŽ, eveneens in het kader van mijn rapport over vermisten in de zuidelijke Kaukasus. Klik hier voor mijn dagboek.

In juni 2006 bezocht ik Azerbeidzjan, ArmeniŽ en GeorgiŽ om informatie te verzamelen voor mijn rapport over vermisten in de zuidelijke Kaukasus. Klik hier voor mijn dagboek.

In mei 2006 bezocht ik wederom Azerbeidzjan als waarnemer bij verkiezingen in een aantal kiesdistricten waar in 2005 was gefraudeerd. Klik hier voor mijn dagboek.

In november 2005 bezocht ik als waarnemer de verkiezingen in Azerbeidzjan. Klik hier voor mijn dagboek.

Begin juli 2005 waren de parlementsverkiezingen in AlbaniŽ die ik als waarnemer bijwoonde. Klik hier voor mijn dagboek.

Eind mei/begin juni 2005 bezocht ik als lid van de ad-hoc commissie verkiezingen AlbaniŽ dit voor velen nog onbekende land. Klik hier voor mijn dagboek.

In maart 2005 bezocht ik als rapporteur over bedreigde rivierdelta's de Ebrodelta in Spanje. Klik hier voor een dagboek van dit bezoek.

In maart 2005 bezocht ik als rapporteur over bedreigde rivierdelta's de Donaudelta in de OekraÔne. Klik hier voor mijn dagboek van dit bezoek.

In januari 2005 bezocht ik als verkiezingswaarnemer de presidentsverkiezingen van de Palestijnse Autoriteit. Klik hier voor een verslag.

Eind oktober 2004 bezocht ik als rapporteur over bedreigde rivierdelta's de Donaudelta in RoemeniŽ. Klik hier voor een dagboek van dit bezoek.

In mei 2004 bezocht ik in Praag als lid van de commissie 'gelijke rechten' een vergadering over 'gender budgeting'. Klik hier voor een impressie van deze bijeenkomst.

In maart 2004 bezocht ik als lid van de commissie Migratie van de Raad van Europa het conflictrijke grensgebied van Mexico en de Verenigde Staten. Klik hier voor een impressie van dit bezoek.

 

Meer informatie

Zie verder de website van de Raad van Europa.