Dinsdagboek / Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Dinsdagboek: februari 2002

Dinsdag 26 februari 2002

Vandaag is de wet dualisering gemeentebestuur. De middag en de avond worden besteed aan deze grootste wijziging van de positie van de gemeenteraden.Het is wel wat laat: al over twee weken zijn er raadsverkiezingen en moet de wet van kracht zijn. Maar dan moet de Eerste Kamer wel akkoord gaan.

De wet wil de gemeentepolitiek aantrekkelijker maken. Wethouders zijn niet langer raadslid, de gemeenteraad krijgt een aantal instrumenten die haar positie versterkt en er worden bevoegdheden overgeheveld van raad naar college.

GroenLinks is vooral kritisch m.b.t. dit laatste punt. Hoe kan de positie van de gemeenteraad nu worden versterkt door haar bevoegdheden te ontnemen? Het gaat hier weliswaar om nog maar een vijftal, maar het is de voorbode van het overdragen van een hele reeks bevoegdheden. Op dit moment is de regering bezig met twee wetten om die overdracht mogelijk te maken. Het is wat kortzichtig om met volle kracht door te gaan terwijl de effecten van deze wet nog niet bekend zijn. Vandaar dat ik een motie heb ingediend om eerst de wet te evalueren en daarna pas te beslissen of deze wetten moeten worden ingediend.

Zie voor mijn inbreng: Dualisme debat

Dinsdag 12 en 19 februari 2002

Ik heb geen retour Den Haag genomen (reces en 'bezigheden elders').

Dinsdag 5 februari 2002

De fractie vergadert 's morgens. Het belangrijkste agendaunt is de defeniebegroting die vanmiddag aan de orde is en waar over collega Sam Pormes zijn maidenspeech zal houden. De defensiebegroting is in de fractie altijd een heikel discussiepunt. omdat de fractie behoorlijk verdeeld is. Een fors deel vindt dat de ontwikkeling in derichting van een Europees vredesleger te langzaam gaat en dat een te groot deel van capaciteit, materieel en politieke inzet nog gericht is op de NAVO en de klassieke landverdedigingstaken. Een ander deel ziet wel een ontwikkeling die positief genoeg is. Sam doet zijn eerste optreden goed. Zoals gebruikelijk bij een maidenspeech wordt hij niet geÔnterrumpeerd. Zelf interrumpeert hij wel staatssecretaris Van Hoof, omdat deze weigert in te gaan op Sam's opmerkingen en vragen over de vervanging van de F-16. Iedereen discussieert erover, behalve de regering in de Eerste Kamer. Een aanfluiting.

Een ander belangrijk agendapunt is de wet op de veiligheidsdiensten. De BVD is binnen GroenLinks een weinig populaire overheidsorganisatie. College Bob van Schijndel heeft een gedegen verhaal met als slotsom dat we de wet niet kunnen steunen, omdat deze uitbreiding van enkele bevoegdheden van de BVD-spionnen beoogt die op gespannen voet staat met de privacy. Bovendien is geenszins aangetoond dat deze uitbreiding nodig is voor bijv. de strijd tegen echt terrorisme. Hoewel minister De Vries zijn best doet GroenLinks mee te krijgen -en hij daarbij behendig argumenteert bij de voor ons gevoelige punten- houden we vast aan onze tegenstem. Het wordt een latertje: pas om half twaalf gaat het licht in de vergaderzaal uit. Bob eb ik nemen de laatste trein terug naar Amsterdam, waar de nachtbus mij verder thuisbrengt in de nachtelijke stad, waar elke herinnering aan het op Noord-Koreaanse wijze geŽnsceneerde Oranje-Zorro-huwelijk is uitgewist.