Herman Gorter

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Herman Gorter

Dichter en socialist

Herman Gorter (1864-1927) is één van de weinige inspirerende figuren die de socialistische beweging in Nederland heeft gekend. Of moet je zeggen: is één van de weinige, begaafde kunstenaars die er voor koos om actief te zijn in de opkomende socialistische beweging. Natuurlijk, hij is de dichter van 'Mei', het lyrische epos dat hij op jonge leeftijd schreef en dat tot de Nederlandse klassieken behoort. Vanaf het moment dat hij het socialisme ontdekte, werd hij een onvermoeibaar propagandist voor deze nieuwe wereldbeschouwing, die snel uitgroeide tot een politieke massabeweging. Hij schreef pamfletten en brochures, voerde heftige polemieken en sprak vele -ongetwijfeld rokerige- zalen toe. Daar tussen door trok hij zich regelmatig terug en bleef dichten. Romantische, sensitieve, maar ook politieke verzen stroomden uit hoofd en hart. Korte liefdesgedichten van vier regels tot de duizenden regels van Pan.

Ik 'ontdekte' Herman Gorter omdat ik politiek actief werd in mijn toenmalige woonplaats Bussum, waar Gorter lange tijd -tot zijn dood- heeft gewoond. Onderstaande twee artikelen vertellen vanuit dit perspectief iets over Gorters activiteiten.

* Herman Gorter, dichter en socialist

(Dit artikel is gepubliceerd in Spanning oktober 2006, tijdschrift van de SP)

* Herman Gorter - dichter en politicus

 (Dit artikel is gepubliceerd in 'Bussum in historisch perspectief', een speciale uitgave van het tijdschrift 'Tussen Vecht en Eem', mei 1983)