Dualisme

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Dualisme

In 2002 werd het zogenaamde duale stelsel ingevoerd in de gemeenten en in 2003 in de provincies. Doel hiervan was om de positie van raden en staten te verstevigen, een scheiding aan te brengen in positie en verantwoordelijkheden tussen dagelijks besturen enerzijds en raden en staten anderzijds Ún de rol van het raads- en statenlid als volksvertegenwoordiger pregnanter te maken. Dit alles met het doel om de lokale en provinciale politiek aantrekkelijker te maken. Of dat is gelukt, is zeer de vraag. Zie hieronder mijn bijdragen als Eerste Kamerlid aan het wetgevingsproces, alsmede een enkel opinieartikel.

Dualisme in de gemeente

* Het onvolkomen dualisme

(gepubliceerd in Openbaar Bestuur van oktober 2008)

* overdracht medebewindbevoegdheden

(bijdrage aan het debat over de overdracht van medebewindsbevoegdheden van gemeenteraad aan college van B&W op 27 september 2005)

* dualiseringswetten

(schriftelijke voorbereiding overdracht bestuursbevoegdheden; oktober 2004)

* wet dualisering gemeentebestuur

(schriftelijke voorbereiding Wet dualisering gemeentebestuur)

* wet dualisering gemeentebestuur

(bijdrage aan het debat over de Wet dualisering gemeentebestuur op 26 februari 2002)

* veegwet dualisering gemeentebestuur

(schriftelijke voorbereiding zgn. veegwet)

* veegwet dualisering gemeentebestuur

(plenair debat van 28 januari 2003)

* dualisme holt positie gemeenteraad uit

(opiniebijdrage, Binnenlands Bestuur van 6 oktober 2000)

* de gemeenteraad kan en moet meer macht nemen

(opiniebijdrage, het Parool van 14 maart 2002)

* het college blijft de baas

(artikel in De Rode Draad, februari 2003)

 

Dualisme in de provincie

* wet dualisering provinciebestuur 

(schriftelijke voorbereiding)

* Debat wet dualisering provinciebestuur

(gehouden op 14 januari 2003)