Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Geen concrete bewijzen

(column in GroenLinks Magazine, april 2006)

Minister Bot kan het zo trouwhartig zeggen. ‘Maar zolang er geen concrete bewijzen zijn dat de Amerikanen die geheime vluchten ook echt hebben uitgevoerd, kan ik toch niets ondernemen?’ De bal zweeft door de zaal voor het inkoppen. Had de regering maar dezelfde logica gevolgd met betrekking tot de massavernietigingswapens van Irak. Ook nooit bewezen –en ook nooit gevonden- maar intussen is het drie jaar geleden dat de Amerikanen Irak binnenvielen. Met steun van de Nederlandse regering, die in maart 2003 al even trouwhartig schreef dat ‘het bezit van massavernietigingswapens door Irak een ernstige zaak is’.

Inmiddels is Irak ondergedompeld in een burgeroorlog. De geweldsspiraal lijkt nauwelijks te stoppen, de mensenrechtensituatie is erbarmelijk en de politieke situatie uitzichtloos. De website van de overgangsregering van Irak geeft een onthullend beeld. Veel pagina’s zijn nog ‘under construction’ en het ‘pad naar de democratie’ is geplaveid met lang vergeten gebeurtenissen. De enige actuele informatie is het weer in Bagdad en … de olieprijzen. Maar dáár was het Bush toch niet om te doen?

Die geheime vluchten zouden o.a. Guantánamo Bay hebben aangedaan. Dat stukje Cubaans Gibraltar dat de Amerikanen al ruim honderd jaren huren op basis van een eeuwigdurend contract. Die uitzichtloosheid geldt ook voor de ruim vijfhonderd van terrorisme verdachte lieden die nu al jaren zonder bewijs en zonder proces vast zitten. De praktijken die de Amerikanen bij het verhoren toepassen grenzen aan martelen. Populair is de ‘onderzeemethode’ waarbij de gevangenen zo lang onder water worden gehouden dat ze dreigen te verdrinken. Desmond Tutu sprak onlangs op de BBC zijn afschuw uit over deze Amerikaanse praktijken en trok een vergelijking met die van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime.

De steun die Bush nog geniet onder de Amerikaanse bevolking is ongeveer even mager als die van zijn trouwe bondgenoot Balkenende in eigen land. Zou er een samenhang zijn? Ik heb geen concrete bewijzen.