Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Brief aan Beatrix en Claus

\

Aan mevrouw B. van Oranje en de heer C. van Amsberg

p/a Dienst van het Koninklijk Huis

Postbus 30412

2500 GK Den Haag

Geachte mevrouw, mijnheer,

Onlangs ontving ik van u een uitnodiging voor het bijwonen van het huwelijk van uw zoon Willem-Alexander met Máxima Zorreguieta.

Ik heb begrepen dat ik deze uitnodiging te danken heb aan het feit dat ik -als lid van de Eerste Kamer - deel uit maakte van de speciale commissie van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal die de zogenaamde 'toestemmingswet' van dit huwelijk voorbereidde.

Ik zal echter niet op uw uitnodiging in gaan en het lijkt me correct u daarvan via deze brief op de hoogte te stellen.

Zoals bij de behandeling van de toestemmingswet door de regering werd benadrukt, diende deze wet het staatsrechterlijke doel van continuering van de monarchie. En dat geldt ook voor dit huwelijk. Als het een persoonlijke gebeurtenis zou zijn, zouden kamerleden niet worden uitgenodigd en zouden de kosten ook door de families zelf worden gedragen.

Het is deze staatsrechterlijke betekenis die mij tegen de toestemmingswet deed stemmen en mij er nu van weerhoudt om op uw uitnodiging in te gaan. Ik vind de monarchie, waarin de positie van staatshoofd wordt overgeërfd, een ondemocratische smet op de Nederlandse rechtstaat.

Het feit dat Willem-Alexander in het huwelijk treedt met de dochter van een Argentijnse staatssecretaris uit de tijd van de bloedige Videla-dictatuur verstevigt nog mijn republikeinse opvatting. Familie-betrekkingen en de merites van de rechtstaat behoren niets met elkaar te maken hebben, maar juist in een monarchie is dit een onmogelijke opgave.

Ik wens u beiden - en uiteraard uw zoon en Máxima - in de persoonlijke sfeer een mooie en onvergetelijke dag toe.

Met vriendelijke groet,

Leo Platvoet

Eerste Kamerlid GroenLinks

 

        uitnodiginghuwelijk.JPG (448152 bytes)