Binnenlandse Zaken / Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

Binnenlandse Zaken 

De afgelopen jaren ging een groot deel van de discussie en wetgeving over de dualisering in gemeenten en provincies.

Klik hier voor een overzicht van mijn bijdragen over dualisering.

Hieronder een overzicht van de overige onderwerpen.

Deelname plenaire debatten:

* wijziging politiewet in verband met het versterken van de bevoegdheden op rijksniveau

* Burgemeester niet langer voorzitter gemeenteraad (en CdK van provinciale staten); grondwetswijziging in eerste lezing

* Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen

* afschaffing gebruikersdeel OZB

* samenvoeging van Sassenheim, Voorhout en Warmond tot Teylingen

* cameratoezicht onder democratische controle gemeenteraad

* De val van de gekozen burgemeester (en van Thom de Graaf)

* verkleining aantal statenleden

* afschaffing Zalmsnip

* tussen Beleid en Uitvoering

* vragen interpellatie open brief prins Bernhard

* begroting 2004 Binnenlandse Zaken

* vrijstelling substraatteelt van onroerend zaak belasting

* lokale lastenverlichting van 100 gulden per huishouden (zgn. Zalmsnip)

* begroting 2000 Binnenlandse Zaken

* begroting 2001 Binnenlandse Zaken

* politici en pensioenen

* benoeming van burgemeesters

* benoeming van burgemeesters (vervolg)

* referendum

* positie Eerste Kamer

* wet dualisering gemeentebestuur

* subsidie politieke partijen

* wet BIBOB

* herindeling Achterhoek

 

Inbreng in wetsvoorbereiding

* wijziging politiewet

* deconstitutionalisering burgemeester

* toestemmingswet huwelijk Willem Alexander

* wet dualisering gemeentebestuur

* veegwet dualisering gemeentebestuur

* wet dualisering provinciebestuur

* kiezen op afstand

* herindeling Achterhoek