Dinsdagboek / Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Dinsdagboek: september 2004

Dinsdag 28 september

Vergaderingen rijgen zich aaneen vandaag. Maar weinig schokkende gebeurtenissen. Althans in de senaat, want buiten stormt het. De vakbonden en de linkse oppositie hebben eindelijk het licht gezien en bereiden zich voor op de grote demonstratie van zaterdag 29 oktober. Een vakbondsactie tegen de kabinetsplannen m.b.t. het pre-pensioen, maar ook een politieke demonstratie tegen de rest van dit rampzalige kabinetsbeleid.

Maar zover is het nog niet. Vandaag wordt in de commissie Binnenlandse Zaken de schriftelijke commentaren ingeleverd m.b.t. nieuwe wetgeving inzake dualisering van het gemeentebestuur. Klik hier voor mijn inbreng.

Dinsdag 21 september tot zaterdag 25 september

Op dinsdag is het Prinsjesdag, maar ik zal er wederom niet bij zijn: ik vertrek vandaag naar ItaliŽ voor de Raad van Europa. Met drie andere GroenLinks-collegaís (Ineke van Gent, Sam Pormes en Kees Vendrik) heb ik het volgende kernachtige briefje geschreven:

Ook het afgelopen jaar hebben zich er weer gebeurtenissen voorgedaan die ons sterken in de opvatting dat de monarchie een anachronisme is. De recente publicatie van een Grondwet voor de republiek Nederland schraagt ons in de opvatting dat er een democratisch alternatief voor de monarchie voorhanden is. Omdat de opening van het parlementaire jaar ('Prinsjesdag') vooral in het teken van die monarchie staat, zullen wij daarbij niet aanwezig zijn.

De reis naar ItaliŽ voert per vliegtuig naar VenetiŽ, alwaar ik onmiddellijk de trein pak naar Ferrara. Daar word ik om 8 uur ís avonds opgehaald voor een bezoek de volgende dag aan de po-delta. Ik ben nl. aangewezen door de milieu-commissie als rapporteur over het onderwerp ĎBescherming van de Europese deltaísí. Veel rivierdeltaís zijn waardevolle natuurgebieden die echter door allerlei ontwikkelingen worden bedreigd. Daar moet dus wat aan gebeuren! Maar de vijf uur die ik in Ferrara heb, benut ik om een van mijn lievelingsboeken in levende lijve te bekijken. Georgi Bassani heeft met zijn ĎBoek van Ferraraí een bloedstollend mooi portret van deze stad en zijn bewoners geschetst in de periode 1925-1945. Ik huur een fiets bij het station en rij over de pleinen, door het voormalige joodse getto, langs de stadsmuren en over het kerkhof, want in Ferrara mag je letterlijk overal fietsen.

Ferrara

De volgende dag word ik ontvangen door het consortium Parco Delta del Po, een samenwerkingsverband van een aantal regionale en lokale besturen die met een gezamenlijke aanpak de duurzame ontwikkeling van de Po-delta willen bevorderen. Het hoofdkantoor zetelt in Commacchio, een fraai, stil stadje in de Po-delta met mooie bruggen over de smalle kanalen die het centrum doorsnijden. ís Middags gaan we met een boot de lagune op, bekijken de monding van de Po (althans een van de vertakkingen die in de Adriatische Zee stroomt) en lopen over een strand dat kunstmatig is aangelegd om de de erosie van de kust tegen te gaan.

Monding van de Po

De volgende dag begint in Chioggia een tweedaagse conferentie van de commissie Milieu. Het thema is de grensoverschrijdende, regionale samenwerking rond de Adriatische Zee om deze bedreigde zee te redden. Want de zee wordt bedreigd door overbevissing, lozingen van industrieŽn en steden en schepen die hun ruimen met zeewater reinigen. Politici en ambtenaren uit ItaliŽ, SloveniŽ, KroatiŽ en AlbaniŽ houden inleidingen en benadrukken het belang van een gemeenschappelijke aanpak. Daar kan niemand het mee oneens zijn. En de conferentie draagt daar aan bij.

dam tegen het wassende water

Op zaterdag wordt een rondvaart georganiseerd over de lagune van VenetiŽ door mensen van het Consorzio Venezia Nuovo, een onderdeel van het Italiaanse ministerie voor Infrastructuur en Transport. Dit consortium heeft een omvangrijk programma van verhoging van kades, opwerpen van dammen en aanleg van kunstmatige stranden, om zo VenetiŽ te redden van het almaar wassende water. Hoogtepunt is de geplande aanleg van twee enorme beweegbare dammen, die bij hoogwater moeten voorkomen dat de Adriatische Zee VenetiŽ in bezit neemt. De tocht voert langs de langgerekte eilanden Pellestrina en het Litorale di Lido om ten slotte aan te monsteren op het eiland S. Erasmo, waar slechts enkele honderden mensen wonen. Dicht bij het drukke VenetiŽ een groene oase van rust.

Dinsdag 14 september

Na een rustig begin van de Kamer, verleden week dinsdag, staat er nu weer een goed inhoudelijk debat op het programma, nl. een discussie met de regering over het rapport van de Algemene Rekenkamer: 'Tussen Beleid en Uitvoering'.

Klik hier voor een toelichting en mijn discussiebijdrage.