Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Motie Inkomensbeeld

 

De Kamer bijeen op 11 november 2003

 

Overwegende

Dat de inkomens boven 2 x modaal in de inkomensbeelden stelselmatig buiten beeld blijven

Dat de omvang van de groep mensen die meer dan 2 x modaal verdienen sinds het midden van de jaren ’90 van de vorige eeuw fors is toegenomen

Dat bij het streven naar rechtvaardige inkomensverhoudingen inzicht in de effecten van overheidsbeleid op alle inkomens van belang is

Verzoekt de regering een systematiek te ontwikkelen waarbij in te presenteren ‘inkomensbeelden’  alle inkomenscategorieën in beeld zijn

 

Platvoet (GroenLinks)

Van Driel (PvdA)

Kox (SP)

Schuyer (D66)

 

Aangenomen op 14 november 2003; voor stemden: CDA, PvdA, GroenLinks, SP, D66, OSF en LPF.