Dinsdagboek / Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Dinsdagboek: maart 2003

Dinsdag 18 maart 2003

De dreigende oorlog in Irak houdt velen bezig, maar in het gebouw van de Eerste Kamer heerst een serene rust. Wederom vergadert de Kamer niet bij gebrek aan agendapunten. Er zijn nauwelijks senatoren die de gang naar Den Haag hebben gemaak. De Eerste- en Tweede Kamerfractie van GroenLinks vinden dat -als Nederland de Amerikanen steunt in de oorlog - dit goedkeuring moet hebben van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal. Andere partijen vinden een discussie in de Tweede Kamer voldoende. En dus voert de Tweede Kamer vanmiddag het debat over het standpunt van de Nederlandse regering, dat nogal laf is. Wel A zeggen (politieke steun aan Bush) maar geen B (concrete militaire steun bieden). Maar afgezien daarvan: de Amerikanen handelen in strijd met het internationale recht en de Nederlandse regering in strijd met de grondwet, die voorschrijft dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert. Dat gebeurt niet bepaald met het eigenzinnige, eenzijdige optreden van Amerikanen (en Britten).

De verkiezingen van vorige week zijn maar kort onderwerp van gesprek tijdens de lunch in het halfverlaten kamerrestaurant. Enkele PvdA-senatoren schuiven bij onze GroenLinkse tafel aan. Een van hen is Ed van Thijn, die als nr. 19 als laatste met de hakken over de hofvijver gekozen.  Zij hebben vier zetels gewonnen; wij hebben er drie verloren en dat is niet leuk.

Mijn zwager Mike luncht ook mee: toen we de afspraak maakten kon ik niet vermoeden dat het zo een dooie boel zou zijn. Maar hij gaat 's middags naar de Tweede Kamer om het Irak-debat te volgen en komt zo toch nog aan zijn politieke trekken.

Ik heb een vergadering van de ‘werkgroep kwaliteit wet- en regelgeving’, die ik na een uur moet verlaten om op tijd te zijn bij een expertmeeting van de RMO (Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek) over een ‘Kennisagenda voor duurzame ontwikkeling van toerisme’. Hier komen mijn twee bezigheden mooi samen: het schrijven van reisgidsen en GroenLinks. Net op tijd bereik ik het fraaie Teylersmuseum aan de Spaarne waar de bijeenkomst wordt gehouden. Roel in 't Veld verricht de aftrap. Er worden twee inleidingen gehouden, waarna het gezelschap in drie workshops uiteen gaat. Iedere werkgroep krijgt de opdracht een spinnenweb te maken van de vele verschillende belangen die toerisme en duurzaamheid oproepen. Moeten er grenzen aan het toerisme worden gesteld? Niet alleen vanwege het milieu, maar ook bijv. omdat een historische attractie kan bezwijken onder te massale belangstelling. Ik geeft het voorbeeld van het Alhambra in Grenada waar dagelijks maar 8000 bezoekers worden toegelaten. Ook de economische functie veronderstelt een stringent beleid, evenals de culturele waarde. Het samen maken van zo’n spinnenweb is een aardige manier om alle spelers op het veld (de toerist, de reisbranche, de eigenaars van attracties en accommodaties, de overheid hier en ‘daar’ enz.) in kaart te brengen met hun onderlinge relaties, belangen en posities.

Ook hier moeit ik helaas weer vroeg weg. Ik mis het afsluitende diner, maar laat dat graag schieten voor het concert van Jackson Browne in de Heineken Music Hall. Het is een weergaloos optreden van deze singer/songwriter die er tijdens het concert duidelijk blijk van geeft tegenstander te zijn van de Irak-politiek van Bush. Maar, zo zegt hij na een kort ‘statement’, ik praat er verder niet over, maar laat mijn muziek spreken. Zo is het.  En hij zet in voor het volgend nummer

LIVES IN THE BALANCE

I've been waiting for something to happen
For a week or a month or a year
With the blood in the ink of the headlines
And the sound of the crowd in my ear
You might ask what it takes to remember
When you know that you've seen it before
Where a government lies to a people
And a country is drifting to war

And there's a shadow on the faces
Of the men who send the guns
To the wars that are fought in places
Where their business interest runs

On the radio talk shows and the T.V.
You hear one thing again and again
How the U.S.A. stands for freedom
And we come to the aid of a friend
But who are the ones that we call our friends--
These governments killing their own?
Or the people who finally can't take any more
And they pick up a gun or a brick or a stone
There are lives in the balance
There are people under fire
There are children at the cannons
And there is blood on the wire

There's a shadow on the faces
Of the men who fan the flames
Of the wars that are fought in places
Where we can't even say the names

They sell us the President the same way
They sell us our clothes and our cars
They sell us every thing from youth to religion
The same time they sell us our wars
I want to know who the men in the shadows are
I want to hear somebody asking them why
They can be counted on to tell us who our enemies are
But they're never the ones to fight or to die
And there are lives in the balance
There are people under fire
There are children at the cannons
And there is blood on the wire

(c) 1986 SWALLOW TURN MUSIC, ASCAP