Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Brief aan de congresganger

T.b.v. GroenLinks congres januari 2003

 

Beste GroenLinkser,

Het Congres stelt onder andere de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vast. Met deze brief wil ik toelichten waarom ik mij kandideer voor de eerste plaats. Ik had natuurlijk iets kunnen organiseren  (een brief ondertekend door een groot aantal actieve GroenLinksers met als motto ‘stem goed, stem Platvoet’) maar liever neem ik het heft in eigen hand.

Waarom stel ik me kandidaat voor die eerste plaats?

  1. Het is belangrijk dat de Eerste Kamerlijst wordt aangevoerd door iemand die GroenLinks een duidelijk, uitgesproken, groen, maar zeker ook links en sociaal profiel geeft.
  2. De fractievoorzitter laat in de Eerste Kamer vooral van zich horen bij de Algemene Beschouwingen: dat is bij uitstek de gelegenheid waar een politieke generalist –en zo beschouw ik mezelf-  het debat met de regering en andere fracties moet voeren. Over een breed spectrum van onderwerpen.  Scherp, volhardend, met de nodige ironie en op zijn tijd een relativering.
  3. De lijstaanvoerder moet een bindende factor zijn in de fractie, treedt op als ‘ambassadeur’ voor GroenLinks, publiceert regelmatig een opiniebijdrage in een of andere krant e.d. De afgelopen vier jaar als Eerste Kamerlid, maar ook tijdens mijn voorzitterschap van GroenLinks in de fusieperiode en de veertien jaar dat ik voorzitter was van gemeenteraadsfracties in Bussum en Amsterdam, heb ik aangetoond over deze kwaliteiten te beschikken.
  4. Onder de huidige senatoren die graag door willen gaan, bleek even veel draagvlak te bestaan voor Diana de Wolff als voor mijn persoon voor het fractievoorzitterschap. De suggestie die aan de kandidatencommissie is gedaan om het Congres een keuze tussen Diana en mij voor te leggen voor de beide kopposities, werd niet door de commissie overgenomen. Met mijn kandidatuur heeft het Congres iets te kiezen.

De afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier deel uitgemaakt van de goed draaiende GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. Ik heb me nadrukkelijk kandidaat gesteld voor de eerste plaats, omdat ik daarvoor aantoonbare kwaliteiten meen te hebben.  De kandidatencommissie is zonder meer positief  (‘Leo Platvoet heeft de afgelopen periode als woordvoerder op financieel-economisch terrein en op binnenlandse zaken belangrijk werk verricht in de Eerste Kamer’), maar reserveert in haar advies voor mij de vijfde plek.  Wel schrijft de commissie in haar advies dat de rangorde op de lijst het gevolg is ‘van een meervoudige afweging en is dan ook niet simpelweg de kwaliteitsvolgorde’. 

De commissie stelt: ‘Leo is een exponent van een oorspronkelijk links geluid in GroenLinks’. Zo is het. Een geluid dat meer dan ooit ook in de Eerste Kamer moet klinken!

 

Met vriendelijke groet,

Leo Platvoet