Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Kabinet negeert senaat

Het besluit van het kabinet om tegemoet te komen aan de wens van de Tweede Kamer om meer beperkingen op te leggen aan het vrije verkeer van werknemers uit nieuwe EU-lidstaten is in strijd met de opvatting van de Eerste Kamer over deze kwestie, die juist het tegendeel bepleitte.

Dit is aanleiding voor twee series schriftelijke vragen vanuit de Eerste Kamer. Een drietal vragen van de leden Platvoet (GroenLinks), Jurgens (PvdA), Kohnstamm (D66) en Ten Hoeve (OSF), waarin staatssecretaris Rutte wordt gevraagd waarom hij de politieke ruimte niet benutte die hem door de Eerste Kamer werd geboden om zo dichter bij het oorspronkelijke regeringsstandpunt uit te komen.

En een viertal vragen aan minister Brinkhorst van Van der Lans (GroenLinks) waarin hij wordt gevraagd verantwoording af te leggen over zijn aanvankelijk zo fiere houding in de Eerste Kamer.

*************************************************************************

Schriftelijke vragen van de leden Platvoet (GroenLinks), Jurgens (PvdA), Kohnstamm (D66) en Ten Hoeve (OSF) naar aanleiding van het kabinetsbesluit inzake arbeidsmigranten uit nieuwe EU-lidstaten.

  1. Heeft de staatssecretaris kennis genomen van de opvatting van de Eerste Kamer m.b.t. de arbeidsmigratie uit de nieuwe lidstaten van de EU, zoals die in het debat over de uitbreiding van de EU, 10 februari jl., werd geformuleerd, nl. dat  het volledig vrij verkeer van werknemers ingevoerd kan worden en niet aan banden behoeft te worden gelegd, anders dan een toets op de huisvesting, de arbeidsomstandigheden en het loonniveau, vňňr dat de staatssecretaris het voorstel aan het kabinet formuleerde om aan de motie van de Tweede Kamer (nr. 29407 – 2) tegemoet te komen?
  2. Hecht de staatssecretaris meer waarde aan de opvatting van de Tweede Kamer dan aan die van de Eerste Kamer? Kan de staatssecretaris dit antwoord toelichten?
  3. Waarom heeft de staatssecretaris de ruimte niet benut die de opvatting van de Eerste Kamer hem bood om niet tegemoet te komen aan de motie van de Tweede Kamer, die hij in het debat met de Tweede Kamer ‘ten sterkste’ ontraadde, en bijv. vast te houden aan de oorspronkelijke opvatting van de regering?

 

Leo Platvoet (GroenLinks)

Erik Jurgens (PvdA)

Jacob Kohnstamm (D66)

Henk Ten Hoeve (OSF)

***************************************************************************

Schriftelijke vragen van het lid Van der Lans (GroenLinks) aan minister Brinkhorst van Economische Zaken naar aanleiding van het kabinetsbesluit  om voor arbeidskrachten uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie het vrije verkeer verdergaande beperkingen op te leggen dan  het kabinet zich eerder had voorgenomen.

1.    Herinnert de minister zich nog zijn uitspraak tijdens de behandeling van de   begroting van Economisch Zaken in de Eerste Kamer, d. d. 10 februari 2004, waarin hij – ondermeer met de omschrijving 'neoprovincialisme' - afstand nam van de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer om het vrije verkeer van werknemers in de Europese Unie verder te beperken dan het kabinet zich had voorgenomen?

2.    Herinnert de minister zich nog dat hij zich gelukkig heeft betoond over het feit dat de meerderheid van de Eerste Kamer deze verdere beperkingen onwenselijk vindt  "en dat hij aan dit signaal consequenties zou verbinden"?

3.     Welke consequenties heeft de minister hieraan verbonden?

4.    Hoe beoordeelt de minister – in het licht van zijn in de Eerste Kamer gedane uitspraken - het besluit van het kabinet om toch voor arbeidskrachten uit de nieuwe lidstaten verdergaande beperkingen in het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie op te leggen?

Jos van der Lans (GroenLinks)