Dinsdagboek Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Dinsdagboek: januari 2003

Dinsdag 28 januari 2003

De Tweede Kamerverkiezingen hebben GroenLinks twee zetels verlies opgeleverd. Minder verlies dan voorspeld, dankzij een spetterde Femke Halsema in het slotdebat. Maar dat is toch een schrale troost. We zijn nu de laatste drie verkiezingen gedaald van elf (1998) naar tien (2002) en nu acht. Hoog tijd dat GroenLinks ook eens bij zich zelf te rade gaat. 

In de pool de we vorige week hebben gemaakt, had ik op zeven zetels ingezet. Cobi Schoondergang en Ans Zwerver hadden acht voorspeld, zodat zij met de flessen wijn gaan strijken.

Eindelijk weer eens een volle agenda, zodat de ‘plenaire vergadering’ om 10 uur begint. Eerst is er een debat over het al dan niet ‘controversieel’ verklaren van het wetsvoorstel om de wijze waarop de bolletjesslikkers in het gevang zitten (jn speciale noodhokken, met z’n tweeën in een cel) met een jaar te verlengen. Diana de Wolff voert voor ons het woord. De linkse oppositie ziet niet in waarom deze wet door dit demissionaire kabinet doorgezet moet worden. Er is geen sprake van een prangende situatie. Bovendien: de aandacht van justitie en politie die naar de bolletjesslikkers uitgaat, kan beter besteed worden aan de drugs die via de Rotterdamse haven ongestoord wordt ingevoerd. CDA en VVD wensen echter geen rekening te houden met de ongeschreven regel dat de opvatting van een substantiële minderheid gerespecteerd moet worden bij het al dan niet controversieel verklaren van een wetsvoorstel. En dat betekent dat de wet binnenkort behandeld gaat worden.

Daarna hield ‘het dualisme’ de Kamer enkele uren bezig. Eerst is er een debat over een inderhaast toegezonden brief van minister Remkes, waarin hij o.a. uitgebreid in ging op de ‘motie Platvoet’. Deze motie, die ik twee weken geleden indiende, mede ondertekend door PvdA en D66, beoogt een pas op de plaats te maken met de dualisering van gemeente- en provinciebesturen. Als het aan de regering ligt worden praktisch alle bevoegdheden van gemeenteraden en Provinciale Staten overgedragen aan de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten. Daarmee wordt de positie van de gemeenteraad en provinciale staten verder uitgehold, terwijl het juist de bedoeling is deze te versterken. Verleden jaar, bij de behandeling van de Wet dualisering gemeentebestuur, is er een motie van mij aangenomen, om eerst de nu in gang gezette dualisering te evalueren, alvorens met nieuwe wetten die bevoegdheden over te dragen. De motie van twee weken geleden komt vandaag in stemming en omdat Remkes vreest dat het CDA de motie gaat steunen, waardoor er een meerderheid is, heeft hij in zijn brief een toezegging gedaan dat hij  nog eens kritisch naar de nog in te dienen wetten wil kijken. Hij ziet in dat praktisch de hele Eerste Kamer weinig ziet in het overdragen van zo veel bevoegdheden. In het debat rekt hij zijn toezegging nog wat op. Het CDA is daar vooralsnog tevreden mee en ik besluit de motie ‘aan te houden’. Als de opvolger van Remkes de wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer indient, kan bekeken worden of hij iets van zijn toezegging heeft plaatsgemaakt. Als dat niet het geval is, en de Tweede Kamer laat de wetsvoorstellen praktisch ongewijzigd passeren, ligt het voor de hand dat, als de senaat voet bij stuk houdt, deze wetten verwerpt...

Verder is nog de ‘veegwet’ dualisering gemeentebestuur aan de beurt. Deze wet repareert een aantal oneffenheden die vorig jaar in de Wet dualisering gemeentebestuur zijn geslopen. Ik grijp deze gelegenheid aan om opmerkingen te maken over de weinig positieve ervaringen die sinds verleden jaar in gemeenteland zijn opgedaan. 

Klik hier voor mijn inbreng. 

Ik put daarbij uit een onderzoekje dat ik onder GroenLinks-fracties heb gehouden. Daarover heb ik ook een artikel geschreven voor De Rode Draad, het blad voor raads- en statenleden van GroenLinks. 

Klik hier voor dit artikel.

Maar er was nog meer. Fractiegenoot Bob van Schijndel spreekt over het staartje van de tabakswet en Sam Pormes buigt zich over de bestrijdingsmiddelenwet.

Dinsdag 14 januari 2003

Het reces zit er op. Lekker weer aan de slag. Vandaag voer ik het debat over de Wet dualisering provinciebestuur. Maar eerst de fractievergadering, waar een weelderige gebakdoos rond gaat want collega Wim de Boer was onlangs jarig. Daarna in hoog tempo de agenda doorgenomen. En uiteraard gepraat over de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Een ongekend TV-geweld. De afbladdering van Balkenende,waarvan je (weliswaar niet ontbloot van zelfgenoegzaamheid) kunt vaststellen dat die begonnen is met het interpellatiedebat in de senaat over de demissionaire status van het kabinet. Balkenende maakte toen een belabberde indruk. Hoe meer de man gedwongen wordt inhoudelijk de diepte in te gaan, hoe vlakker het wordt. De onverwacht snelle opkomst van Bos. Hij doet het voor PvdA-begrippen niet slecht. Maar de publieke waardering die hem ten deel valt, is overdreven. En zijn flirten met het CDA moet worden afgestraft. Femke Halsema doet het goed. Niet dat ze elk debat met voorsprong wint, maar wat Bos te veel krijgt in de publieke waardering, krijgt zij te weinig. Maar ja, ik ben natuurlijk niet objectief. En de positie van GroenLinks in de lijsttrekkersdebatten  is niet uniek: GroenLinks en SP lijken het zo ongeveer in alles met elkaar eens te zijn. Dat is mooi. Maar tegelijkertijd ook lastig. Zeker met een Jan Marijnissen, die niet op zijn achterhoofd is gevallen.

Het debat over de Wet dualisering provinciebestuur met Remkes laat zien dat de Eerste Kamer in toenemende mate kritisch is over de dualisering, met name waar het gaat om het overdragen van bestuursbevoegdheden van Provinciale Staten naar Gedeputeerde Staten. De grote bulk van die overdracht moet nog komen, maar kamerbreed leeft de opvatting dat daar voorzichtig mee moet worden omgegaan. De minister gaf echter nauwelijks gehoor aan deze bezwaren. Ik heb dan ook een motie ingediend die de regering verzoekt om eerst de evaluatie van deze wet af te wachten, alvorens met voorstellen te komen om die bevoegdheden over te dragen.

Klik hier voor mijn inbreng en de tekst van de motie, die op 21 januari in stemming komt.

Overigens is het wetsvoorstel aanvaard. Verrassend genoeg stemden, naast de ChristenUnie/SGP, ook PvdA en D66 tegen. Wij stemden voor, omdat dit wetsvoorstel op vele punten een versterking van de positie van Provinciale Staten kan betekenen.