Dinsdagboek / Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Dinsdagboek: december 2002

Dinsdag 17 december 2002

Vandaag de laatste vergaderdag voor het kerstreces. De dikke rapporten blijven binnenstromen. Vrijdag jl. het zeven delen tellende rapport van de parlementaire enquêtecommissie Bouwfraude, vandaag het 400 blz. tellende boekwerk inzake de beveiliging van Pim Fortuyn. Niet dat je als Eerste Kamerlid daar nou direct mee aan de slag gaat. Het is aan de Tweede Kamer om n.a.v. deze rapporten de discussie met de regering te voeren. Wel smaakt het naar meer: ook de Eerste Kamer heeft het recht een parlementaire enquête te voeren, maar heeft daar nog nooit gebruik van gemaakt. Met name als het gaat om onderwerpen waar de Tweede Kamer zelf te veel betrokken bij is, zou de Senaat wel eens het initiatief kunnen nemen. De afgelopen periode is de desolate toestand in de gezondheidszorg wel eens als mogelijk enquête-onderwerp aan de orde geweest. Maar de Eerste Kamer zette niet door. Een van de redenen is een heel praktische: het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een deeltijd-baan, terwijl zo’n enquêtecommissie maandenlang vele dagen in de week in touw is. Maar ook de ongeschreven rolverdeling tussen beide Kamers is een argument: de direct gekozen Tweede Kamer speelt terecht de eerste viool als de regering gecontroleerd moet worden. Toch vind ik het een intrigerend idee. Aan dat praktische argument kan natuurlijk wel iets gedaan worden. En ook als de Tweede Kamer ‘not amused’ zou zijn als de Senaat zo’n enquête zou houden, bijv. omdat ze zelf zo in het onderwerp verzeild en verzand is geraakt, is dat juist een reden om een keer door te zetten.

De commissie Binnenlandse Zaken komt bijeen om een tweede schriftelijke inbreng vast te stellen voor de Wet dualisering provinciebestuur. Ook ik doe mee aan die tweede ronde. Ten eerste zijn er enkele vragen uit de eerste ronde niet beantwoord. Daarnaast blijft de minister heendraaien om het meest heikele punt: de overdracht van bevoegdheden van Provinciale Staten naar Gedeputeerde Staten. Zie voor mijn inbreng: dualisme.

Aan het eind van de dag neemt de griffier van de Eerste Kamer, Baljé, afscheid. Het gebruikelijke tafereel: speeches, cadeau’s en een receptie met veel krasse oud-senatoren van vòòr mijn tijd. Ik voel me oud en jong tegelijk.

Daarna gaan de GroenLinks-senatoren donker Den Haag in om met een gezamenlijk etentje het jaar af te sluiten.

 

Dinsdag 10 december 2002


Gisteravond is de behandeling van het Belastingplan 2003 begonnen en de behandeling wordt vandaag voortgezet. Het is een wat bizar debat omdat de staatssecretaris Van Eijck demissionair is en weinig ruimte heeft om toezeggingen te doen, want hij wil niet over zijn graf heen regeren. Blijkbaar heeft het debat met Balkenende, twee weken geleden, toch wel enig effect. Overigens is het veelzeggend dat Van Eijck blijkens een bericht in het NRC van gisteren geen lid is van de LPF is. Na een dag debatteren met hem is wel duidelijk waarom. Hij weet waarover hij het heeft -en dat is bij alle andere LPF-bewindslieden beduidend minder het geval- en is niet behept met het LPF-virus om lukraak maar wat te roepen. Hij luistert en argumenteert. Groot minpunt is wel dat hij zijn verleden als progressief fiscalist aan de Rotterdamse Erasmus-universiteit behoorlijk verloochend door in dit rechtse kabinet zitting te nemen en een belastingplan te verdedigen dat hij in een vorig leven stevig bekritiseerd zou hebben. Ik confronteer hem in het debat enkele keren met zijn eigen uitspraken van enkele jaren geleden, maar die lijkt hij allemaal te zijn vergeten.

Klik hier voor mijn bijdrage in het debat. De GroenLinks-fractie heeft overigens tegen het Belastingplan gestemd. Uit mijn bijdrage wordt wel duidelijk waarom.